ÎNVĂȚĂMÂNT

Noutăți

Evenimente

Instituții preșcolare

ÎNVĂȚĂMÂNT

Instituția

Limba de instruire

Adresa

Conducătorul instituției

Telefon

de contact

Adresa electronică

Vârsta de instituționalizare a copiilor

IET nr. 1

mixt

str. Conev, 19

Olaru Natalia

6-99-71

olaru.nataly@mail.ru

3-6(7)ani

IET nr. 2

mixt

str. G. Enescu

Melenciuc Alina

6-29-59

2gradinita@mail.ru

3-6(7)ani

IET nr. 3

mixt

str. Bulgară, 98

Comcova Natalia

7-61-43

nataliacomcova@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 4

rom

str. Fedico, 8

Carauș Zinovia

4-23-77

vierugnr.4balti@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 5

rus

str. Șt. cel Mare, 70

Roșca Valentina

2-35-22

gradinita5@inbox.ru

1,5-3 ani

IET nr. 7

rom

str. Păcii, 55

Tica Ada Dumitru

2-53-85

www.guguta7@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 10

rom

str. Hotinului, 8

Nichiforeac Diana

6-01-71

gradinita.miorita@gmail.com

3-6(7)ani

IET nr. 11

rom

s. Elizaveta

Munteanu  Maria

6-84-29

gradinita_soarele@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 12

mixt

str. Șt. cel Mare, 18 A

Pleșca Nadejda

2-02-11

luceafarul-12@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 13

mixt

str. 26 Martie, 18

Zatvornițchi Stela

2-01-50

stelarom@mail.ru

1,5-6(7) ani

IET nr. 15

rom

str. T.Vladimirescu, 43

Mațepa Maria

3-24-49

val_marsha@yahoo.com

2-6(7)ani

IET nr. 16

rus

str. C.Eșilor, 19

Mastacan Ana

3-01-29

bucuria-16@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 17

mixt

str. Sciusev, 10

Crivoi Natalia

2-22-28

natali079434193@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 18

mixt

str. 31 August, 77

Babinețcaia Tatiana

2-00-75

inst.pr.-18@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 19

rom

str. Conev, 14 A

Bujor Livia

6-90-30

livibujor@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 20

rus

str. Cahul, 1 A

Sajina Ludmila

4-72-01

det.sad.smile@gmail.com

2-6(7)ani

IET nr. 21

mixt

str. Pușkin, 99

Lucianu Liubov

2-43-95

gradinita21.balti@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 23

mixt

str. Malinovchi, 16

Gaivas Inna

3-88-54

gradinita23@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 24

rus

str. Independenței, 96

Seu Daniela

2-45-20

du24.bukuriya@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 27

mixt

str. T.Vladimirescu, 69

Tcacenco Liliana

3-15-13

27-sadik@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 28

rom

str. Malinovschi, 15

Calistru Maria

3-73-75

fulgu.28@mail.ru

3-6(7)ani

IET nr. 29

rus

str. Victoriei,  54

Cușnir Natalia

3-21-33

detsad29md@gmail.com

2-6(7)ani

IET nr. 30

rus

bd. Eminescu, 5

Lobaciova Elena

4-43-20

e.lobaceva@yandex.ru

2-6(7)ani

IET nr. 31

mixt

str. Șt. cel Mare, 9

Mitriniuc Tatiana

4-26-51

gradinitan31@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 33

mixt

str. Teodorovici, 38 

Sandu Iuliana

3-33-60

institutiaprescolara33@mail.ru

3-6(7)ani

IET nr. 34

rus

str. Malinovski, 13

Tugarova Svetlana

3-88-81

belousiko@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 35

mixt

str. Bulgară, 77

Tripaduș Irina

7-67-21

gradinita.35@yandex.ru

2-6(7)ani

IET nr. 36

rom

str. Independenței, 7

Babin Nelea

4-43-00

nelly_74@mail.ru

3-6(7)ani

IET nr. 37

mixt

str. Bulgară, 45

Butușanu Viorica

7-54-52

butusanuviorica@yahoo.com

2-6(7)ani

IET nr. 38

mixt

str. Strîi, 23

Chițilovscaia Ludmila

4-37-05

gradinita38@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 43

rom

str. Suceava, 6

Talpa Ana

6-70-48

talpaana@mail.ru

3-6(7)ani

IET nr. 46

mixt

str. Aerodromului, 14

Lazari Oxana

4-37-83

gradinita46@gmail.com

2-6(7)ani

IET nr. 48

mixt

str. Decebal, 144

Razvon Viorica

7-55-03

gradinita_48@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 49

mixt

bd. Larisa, 1

Danu Evghenia

4-31-45

eugenia63@mail.ru

2-6(7)ani

IET nr. 26

rus

s. Sadovoe

Scolzcaia Inna

5-52-16

sadovoe26@mail.ru

2-6(7)ani

Instituții preuniversitare

ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr.d/o

Instituţia

Adresa

Conducătorul instituției

Telefon de contact

Adresa electronică

1

Gimanziul nr.2

str.M.Sadoveanu, 54

Florescu Roman

2-53-54

gimnaziul2@gmail.com

2

Gimnaziul nr.3

str.Sorocii, 21

Iulic Natalia

4-42-89

gimnaziul.3@gmail.com

3

Gimnaziul nr.4

str.Chişinăului, 28

Mahu Anatol

2-55-73

gimnaziulnr4@mail.ru

4

Gimnaziul nr.6

str.Kiev, 16

Melinicenco Valentina

4-32-92

gimnaziul_nr.6@mail.ru

5

Gimnaziul nr.7

str.Colesov, 15

Ilinciuc Olga

3-81-82

scoala-07@mail.ru

6

Gimnaziul nr.9

str.Kopernik, 23

Plasiciuc Liudmila

2-45-67

blsc9@mail.ru

7

Gimnaziul nr.10

str.Dubinovschi, 19

Criclivaia Marina

6-29-70

gimnaziul10@gmail.com

8

Gimnaziul nr.14

str.Conev, 7

Gariuc Angela

7-30-87

blsc847014@yahoo.com

9

Gimnaziul nr.15

str.B.P.Haşdeu, 6

Vasilciuc Vladimir

3-99-34

gimnaziu.15@gmail.com

10

Gimnaziul nr.19

s.Elizaveta,

str.Ştefan cel Mare 64

Marcauțan Valeriu

6-82-81

blscsm19@yandex.ru

11

Gimnaziul ”A.I.Cuza”

str.Cahul, 46

Guțalov Lilia

4-66-24

l.cuza46@gmail.com

12

Şcoala primară nr.16

s.Sadovoe

Șincariuc Valentina

5-53-66

scprim.nr.16@gmail.com

13

Şcoala primară nr.21

”S.Vangheli”

str.T.Vladimirescu, 16

Goiman Valentina

3-31-84

scoala.nr.21@gmail.com

14

Instituția Publică Liceul Teoretic “M.Eminescu”

str.Ştefan cel Mare, 81

Grapă Nina

2-15-64

liceueminescubl@gmail.com

15

Liceul Teoretic “A.Puşkin”

str.Bulgară, 122

Gagim Lidia

7-66-98

ltapuskin@gmail.com

16

Liceul Teoretic “B.P.Haşdeu”

str.Cehov, 19

Babin Dumitru

3-33-24

distar@mail.ru

17

Liceul Teoretic “D.Cantemir”

str.sf.Nicolae, 98A

Murzac Angela

2-34-58

d-cantemir@mail.ru

18

Liceul Teoretic “G.Coşbuc”

bd.Larisa, 3

Bujor Viorica

6-60-16

liceu.cosbuc@gmail.com

19

Liceul Teoretic “M.Gorki”

bd.Eminescu,4

Alexeeva Svetlana

4-61-88

liceu.gorkii@mail.ru

20

Instituția Publică Liceul Teoretic “N.Gogol”

str.N.Filipp, 2

Pleșco Nelly

2-80-76

liceu.gogol@gmail.com

21

Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare”

str.Ostrovski, 17

Poștari Igor

3-05-10

blstcelmare@mail.ru

22

Liceul Teoretic “V.Alecsandri”

str.Conev, 16A

Ungurean Elena

7-55-41

liceu.alecsandri.balti@gmail.com

23

Liceul Teoretic “L.Blaga”

str.Puşkin, 69

Balan Aurelia

2-33-32

lit_blaga@mail.ru

24

Liceul Teoretic “V.Maiakovski”

str.T.Vladimirescu,

32 B

Socoliuc Rita

3-31-26

liceulmaiakovski@mail.ru

25

Liceul Teoretic “M.Lomonosov”

bd.Larisa, 5

Ivanova Valentina

4-37-68

bl.lt.lomonosov@mail.ru

Districte școlare

Laureații ”Pedagogul anului” din mun. Bălți

ÎNVĂȚĂMÂNT

În esență ideea concursului Pedagogul Anului este o realizare. Organizarea acestui concurs este un gest onorabil față de profesia de pedagog.

Obiectivul valoric al acestui concurs este de a scoate la rampa performanțelor pe cei cu vocație în arta pedagogică.

Concursul Pedagogul Anului stimulează și motivează cadrele didactice spre creativitate și competivitate întru întregirea imaginii profesorului, promovând astfel ideea de nou și de asigurare a calității în educație. Participarea la acest concurs este un angajament al necesității de autoevaluare.

Concursul republican ,,Pedagogul anului” se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 370 din 12.04.2006 și este organizat cu scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog; stimulării activităţii creative a acestuia; promovării experienţei avansate şi inovatoare, precum și motivării cadrului didactic pentru autoformare şi formare continuă.

Olimpiade

ÎNVĂȚĂMÂNT

Organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare este adresată elevilor cu aptitudini și performanțe înalte.

Acest tip de competiție are caracter deschis și respectă principiul egalităţii de şanse şi non discriminării. Obiectivul general este stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic și în cel sportiv. Totodată, competițiile școlare promovează și valorile cultural-etice, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală.

Actele normative care reglementează organizarea și desfășurarea acestor concursuri sunt:

Evaluări naționale

ÎNVĂȚĂMÂNT
Evaluările naţionale sesiunea 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile următoarelor regulamente:

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a testării naţionale din ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Testarea naţională din învăţământul primar se va desfăşura în perioada 14 – 23 mai 2019:

Disciplina de examen

Data

 

Limba şi literatura română (alolingvi) – proba orală

14 mai

Marţi

Matematica

16 mai

Joi

Limba de instruire

21 mai

Marţi

Limba şi literatura maternă (ucraineană/ bulgară/ găgăuză)

23 mai

Joi

REGULAMENTUL cu privire la examenele naţionale de absolvire a gimnaziului RO

REGULAMENTUL cu privire la examenele naţionale de absolvire a gimnaziului RU

Examenul naţional de absolvire a gimnaziului se va desfăşura în perioada 3 – 13 iunie 2019:

Disciplina de examen

Data

 

Limba şi literatura română (alolingvi)

3 iunie

Luni

Matematica

6 iunie

Joi

Limba de instruire

10 iunie

Luni

Istoria românilor şi universală

13 iunie

Joi

Afişarea borderourilor cu rezultatele obținute: 25 iunie 2019

Eliberarea certificatelor de studii gimnaziale: 26 iunie – 02 iulie 2019

REGULAMENTUL cu privire la examenul naţional de bacalaureat RO

REGULAMENTUL cu privire la examenul naţional de bacalaureat RU

Examenul naţional de bacalaureat, sesiunea 2019 se va desfăşura în perioada 4 iunie – 21 iunie 2019. Probele pentru examenul naţional de bacalaureat, sesiunea de bază, încep la ora 9.00.

ORARUL EXAMENULUI NAŢIONAL DE BACALAUREAT

Profil

DISCIPLINE ŞCOLARE EVALUATE OBLIGATORIU

Ex1

Ex2

Ex3

Ex4

Ex2/Ex6

Limba şi literatura română (alolingvi)

Limba de instruire

Limba străină I

Matematica

Istoria românilor şi universală

Arte

Sport

Limba și literatura bulgară/ găgăuză/ ucraineană

Real

 4

 7

11

 14

    

Umanist

 4

 7

 11

 

 14

  

 21

Arte

 4

 7

 11

  

14

  

Sport

 4

 7

 11

   

 14

 
 

marţi 

 vineri

 marţi

 vineri

vineri  

vineri

Profil

DISCIPLINE ŞCOLARE PROPUSE SPRE ALEGERE PENTRU PROBA LA SOLICITARE

Ex5

Geogra fia

Fizica

Chimia

Biologia

Matema tica

Istoria românilor şi universală

Informatica

Limba și literatura bulgară/ găgăuză/ ucraineană

Real

18

18

18

18

 

18

18

21

Umanist

18

18

18

18

18

 

18

 

Arte

18

18

18

18

18

18

18

 

Sport

18

18

18

18

18

18

18

 
 

marţi

vineri

Comunicarea rezultatelor examenului de bacalaureat în centrele de bacalaureat: 26 iunie 2019

Depunerea de către candidații la examenul de bacalaureat a cererilor pentru contestaţie: 26 – 27 iunie 2019

Afişarea borderourilor cu rezultatele, obținute în urma examinării contestațiilor, la centrele de bacalaureat – 4 iulie 2019

Depunerea cererilor de participare în sesiunea suplimentară de către candidaţi la Centrele de Bacalaureat: 4 iulie – 5 iulie 2019

Eliberarea diplomelor de bacalaureat de la centrele de bacalaureat instituţiilor de învăţământ pentru absolvenţii din sesiunea de bază: 8 iulie – 9 iulie 2019

Informaţii pentru candidaţii la examenul naţional de bacalaureat pot fi găsite aici

Candidaţii care se înscriu în regim de externat pentru susţinerea examenului naţional de bacalaureat pot găsi mai multe informaţii aici

Modele de teste din sesiunile de bacalaureat precedente pot fi găsite aici

Sesiunea suplimentară de bacalaureat se va desfăşura în perioada 15 iulie – 22 iulie 2019. Probele pentru examenul naţional de bacalaureat, sesiunea suplimentară încep la ora 10.00

Afişarea borderourilor cu rezultatele din sesiunea suplimentară la centrele de bacalaureat: 24 iulie 2019

Depunerea de către candidații la examenul de bacalaureat a cererilor pentru contestaţie, sesiunea suplimentară: 24 iulie – 25 iulie 2019

Afişarea borderourilor cu rezultatele, obținute în urma examinării contestațiilor din sesiunea suplimentară, la centrele republicane de bacalaureat – 30 iulie 2019

Eliberarea diplomelor de bacalaureat de la centrele de bacalaureat instituţiilor de învăţământ pentru absolvenţii din sesiunea suplimentară – 01 august 2019

Informaţii suplimentare: Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare http://aee.edu.md/

Pliant BAC

Galerie

 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (3)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (7)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (13)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (17)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (15)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (14)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (4)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (16)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (19)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (24)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (22)
 • ÎNVĂȚĂMÂNT
  invatamant (5)
str. Independenței 1, Bălți
cab. 425
str. Independenței 1, Bălți
cab. 425
balti.tineret@gmail.com

Scrieți-ne

back to top