Acordul colaborare între Consiliul municipal Bălți și Universitatea de Economie și Ingenerie din or. Nijnii Novgorod

Acordul colaborare între Consiliul municipal Bălți și Universitatea de Economie și Ingenerie din or. Nijnii Novgorod

În conformitate cu  Acordul  colaborare între Consiliul municipal Bălți și Universitatea de Economie și Ingenerie din or. Nijnii Novgorod din 17 martie 2016,  în  anul  2016, 13 absolvenți  din instituțiile  de învățământ general din subordinea DÎTS  au susținut examenele de probă și au fost admise la studii la universitatea menționată.  În prezent își continuă  studiile  12 persoane.  În 2017 au fost admise 11 persoane. Continuă  studiile 10 persoane.

În anul  de studii  2017-2018, după prezentarea potențialului  a 5 Universități din or. Nijnii Novgorod din luna  decembrie 2017, 9 absolvenți din instituțiile  de învățământ general din mun. Bălți au manifestat  interes  pentru a-și continua studiile la  Universitatea de Economie și Ingenerie din or. Nijnii Novgorod,  dar pe parcurs  au ales alte instituții  de învățământ superior.

În conformitate cu  Acordul  de colaborare între Consiliul municipal Bălți și Universitatea Agrară de Stat din St. Petersburg, în anul 2016 au fost admiși  8 persoane, inclusiv 1 persoană a fost admisă  la  programul  de învățământ secundar profesional (colegiu).

În perioada 22 iulie – 4 august 2017, un grup de tineri  din instituțiile de învățământ din municipiul Bălți, format din 7 persoane  și 1 lider  de echipă, iar în anul 2018 în aceeași perioadă de timp 5 tineri și 1 lider de echipă au participat în activitățile  taberei  de vară, organizat  de  Centrul   educațional și balneo-sanatorial  pentru copii și tineri «Лазурный»,  regiunea  Nijnii Novgorod, Federația Rusă. Pe parcursul a  2 săptămâni, tinerii au avut posibilitate  să se familiarizeze cu diversitatea culturilor popoarelor  lumii (China, Izrail, Federația Rusă, Republica Belarusi, Abhazia, Serbia, Bosnia, Herțegovina),  să-și facă  noi prieteni, să învețe o mulțime de lucruri utile și interesante, să-și  organizeze eficient  timpului liber. Cel mai important  a fost – consolidarea competențelor  de comunicare în limba engleză care a fost și una din condițiile  de participare în  tabără  de vară. Toate cheltuielele de transport și  participare  au fost achitate de Fundația  de Caritate  ”Renato Usatîî”.

Conform Planului managerial  de activitate al DÎTS pentru anii  de studii 2018-2019, în data  de 06 decembrie 2018, în incinta LT ”Al. Pușkin”, a afut loc atelierul metodico-practic: ”Familiarizarea cu practicile de lucru cu copiii și adolescenții (în baza bunelor practici aplicate în tabăra de vară ”Lazurnîi”).

În cadrul implementării prevederilor Hărții drumurilor privind cooperarea  dintre Guvernul regiunii Nijni Novgorod și Primăria municipiului Bălți (Дорожная Карта), la 20 decembrie 2017, în incinta primăriei mun. Bălți a avut loc masa rotundă: „Educație modernă – perspective pentru dezvoltare și cooperare” cu participarea reprezentanților a 5 universități din regiunea Nijni Novgorod, administrației publice locale și a cadrelor didactice din cadrul Universității Pedagogice de Stat din Bălți ”A. Russo”.

La 10-11 octombrie 2017, la Bălți, s-a încheiat etapa finală al instruirii creative interactive, culturală și umanitară „Русские восходы” inițiat de instituția bugetară de stat „Centrul științific de informare în Nișni Novgorod”. Ca parte a proiectului au fost organizate  webinare și mese rotunde, au avut loc conferințe,  discuții, prelegeri  prin skype. În proiect au participat  peste 200 de persoane (elevi și cadre didactice).

În data de 20 decembrie 2017, în incinta TL ”N.Gogol” pentru absolvenții liceelor ​​din municipiul Bălți  a fost organizat  târgul educațional, în cadrul căruia au fost prezentate  potențialul  și oportunitățile   de a-și continua studiile la  Universitatea lingvistică de stat din Nijnii  Novgorod ”N. Dobroliubov”, Universitatea Națională de Cercetare din Nișni Novgorod ”N. Lobacevski”, Academia de stat din Nijni Novgorod, Universitatea Tehnică de Stat din Nijnii  Novgorod ”R. Alekseev” și Universitatea de Economie și Ingenerie din or. Nijnii Novgorod.  În prezent  un absolvent  al  LT ”D.Cantemir”  este student în anul I al Universității lingvistice de stat din Nijnii Novgorod ”N. Dobroliubov”.

Pe data  de  05 decembrie 2018 în cadrul târgului  educațional au fost prezentate 4 instituții superioare de învățământ din or. Nijnii Novgorod.

În perioada 14-15 noiembrie 2017,  reprezentanții  Direcției Învățământ, Tineret și Sport  au participat la Conferința Internațională Științifică „Armonizarea relațiilor interetnice într-o societate globală”  carea avut loc în or. Nijnii Novgorod.

În perioada 12-15 mai 2017, reprezentantul DÎTS a participat la un eveniment  cultural-artistic  în or. Ploțk, R. Polonia:  ”Al 19-lea  Picnic  European”. Scopul  a fost  familiarizarea  cu activitatea instituțiilor  de învățîmânt preuniversitar din Polonia,  stabilirea  parteneriatelor.

În rezultatul  vizitei:

– S-au dus discuții prealabile  privind semnarea Memorandumului  de colaborare între Direcția învățământ, tineret și sport mun. Bălți și Direcția educație și cultură din or. Ploțk.

– A fost semnat Acordul  de colaborare  între Instituția  de învățămînt nr. 1 din or. Ploțk și LT ”N. Gogol” mun. Bălți .

– S-a discutat privind  participarea  copiilor din mun. Bălți la  Festivalul dansului popular  în or. Ploțk și participarea la cel  de-al 20-lea Picnic european cu expoziția desenilor îndeplinite  de copiii din mun. Bălți cu genericul: ”Orașul  meu”.

În scopul stabilirii parteneriatelor cu instituțiile de învățământ din or. Ploțk (Republica  Polonia)  și  mun. Bălți  (Republica Moldova) pe data de 06 iunie 2017 a fost organizată și desfășurată conferința video, scopul căreia a fost cunoașterea reciprocă a cadrelor didactice și manageriale din ambele regiuni.

În baza Acordului  de colaborare  dintre Prefectura districtului sud-vest al or. Moscova (Federația Rusă) și mun. Bălți (Repuplica Moldova) și în baza invitației Departamentul de Relații Economice și Internaționale din or. Moscova:

– reprezentanții instituțiilor  de învățământ din subordinea DÎTS au participat în perioada 21-25 noiembrie 2018 la cea de-a 8-a Conferință Internațională: «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом»  care a avut lot loc în or. Minsk (Republica Belarusi).

– profesorii  de limba rusă au participat în perioada 23-27 noiembrie 2018 la seminarul privind pregătirea avansată a profesorilor care predau limba rusă în școlile alolingve care s-a desfășurat în or. Moscova (Federația Rusă). 

back to top