concurs pentru ocuparea postului vacant

AVIZ

            Gimnaziul „A.I.Cuza” mun. Bălți din data de 20.10.2021 anunță concurs pentru ocuparea postului vacant:

-director adjunct pentru activitatea didactică treapta gimnazială – 0,5 unități

-director adjunct pentru activitatea didactică treapta primară – 0,5 unități

-director adjunct pentru educație – 0,5 unități

La concurs pot participa:

 • cetățeni ai Republicii Moldova
 • cu studii superioare universitare
 • cu vechimea în activitatea didactică de cel puțin 3 ani
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani
 • cunoaște limba română
 • este apt din punct de vedre medical (fizic și neuropsihic), pentru exercitarea funcției
 • nu are antecedente penale
 • nu a fost concediat/ă în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. (l,n) din CM al RM

Acte prezentate Comisiei de concurs:

 • cererea de participare la concurs
 • copia actului de identitate
 • copia/copiile actului/actelor de studii
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului
 • curriculuim vitae
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere
 • candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și /sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.
 • Cuprinsul dosarului va fi prezentat în două exemplare

Informații suplimentare:

Gimnaziul „A.I.Cuza” mun. Bălți, str. Cahul 46

Tel.023146624

 

Candidații urmează să depună dosarul de concurs personal sau prin reprezentant la gimnaziul „A.I.Cuza” mun.Bălți, str. Cahul 46, tel. 023146624

Data limită de depunere a dosarului 20.11 2021, ora 17.00

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

back to top