concurs pentru ocuparea postului vacant de director-adjunct pentru activitatea didactică.

A V I Z

În conformitate cu prevederile Regulamentului ”Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt  general ” ,  aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015 și anume pct.9), Școala Sportivă Specializată pentru Copii și Juniori de Rezerve Olimpice de probe pe apă m.Bălţi anunţă din data de 19 iunie 2023 concurs pentru ocuparea postului vacant de director-adjunct pentru activitatea didactică.

 

În conformitate cu pct.14 al Regulamentului, la funcția de director al instituțiilor de învățămînt poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. Are studii superioare universitare;
 3. Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 5. Cunoaşte limba română (pentru angajare în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare);
 6. Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 7. Nu are antecedente penale;
 8. Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.g)-r) şi art.301, al.(1), lit.a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art.64 al.(1), lit.a) și b) din Legea 158/2008 cu privier la funcția publică și statutul funcționarului public;
 9. Nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere.

 

În conformitate cu pct.16 al Regulamentului, candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director/director-adjunct al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 în prezentul Regulament;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
  copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
  curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 în prezentul Regulament;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medical de familie) şi neuropsihic (eliberat de medical psihiatru și medical narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Candidații pentru ocuparea funcției de director-adjunct pentru activitatea didactică la   ȘSSCJROPA mun. Bălți urmează să depună dosarul de concurs personal sau prin reprezentant la sediul instituției: mun.Bălţi, strada Hotin 37, persoana de contact responsabilă de oferirea informației suplimentare și primirea actelor – Voronaia Cristina, bir.: Anticamera, tel: 069761820, e-mail: delfin.balti@mail.ru

Data limită de depunere a dosarului este 19 iunie 2023.

 

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

back to top