Categorie: Noutăți și evenimente

Atelier de formare în aplicarea cadrului normativ și metodologic de protecție a copilului față de violență în instituția de învățământ

  În scopul dezvoltării competențelor  coordonatorilor  acțiunilor de protecție  a copilului față de violență din instituțiile de învățământ  în aplicarea  cadrului normativ și metodologic  de protecție a copilului față de violență, Direcția Învățământ, Tineret și Sport  mun.  Bălți a organizat două  ateliere  de formare pentru coordonatorii al activităţilor de prevenire, identificare, raportare, referire şi asistenţă…

Citeste articolul →
От индивидуальности к обучению и воспитанию гармонично развитой личности

30 ноября 2017г.  в теоретическом лицее имени М. В. Ломоносова  состоялся методико-практический семинар по русскому языку и литературе по теме: «Развитие индивидуальности – важнейший фактор в воспитании  и обучении гармонично развитой личности». В работе семинара приняли участие учителя  русского языка и литературы гимназий и лицеев муниципия Бэлць с целью рассмотрения актуальных вопросов преподавания  русского языка…

Citeste articolul →
Activități educative în susținerea persoanelor cu dizabilități

În data de 4 decembrie în Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, mun. Bălți au avut loc un șir de activități educative în susținerea persoanelor cu dizabilități. A fost organizată expoziția ,,Am și eu un loc sub soare. Lângă tine” unde elevii claselor primare, prin intermediul desenelor și mesajelor scrise au fost receptivi nevoilor persoanelor cu dizabilități….

Citeste articolul →
Atelierul municipal metodico-practic  al profesorilor de fizică, chimie, biologie „Valorificarea principiului interdisciplinarităţii în procesul activităţilor didactice în vederea fundamentării învăţării”

La 29 noiembrie 2017 la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” mun.Bălți a fost organizat atelierul municipal metodico-practic  al profesorilor de fizică, chimie, biologie „Valorificarea principiului interdisciplinarităţii în procesul activităţilor didactice în vederea fundamentării învăţării”. Pornind de la motto-ul ,,Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline” (J. Moffet),…

Citeste articolul →
Отчет о работе ателье по информатике 23 ноября 2017 года гимназия №9

  В гимназии №9 согласно плану УОМС было организованно и проведено рабочее ателье по информатике на тему: «Дифференциация и индивидуализация в преподавании-обучении-оценивании дисциплины информатика». Основной целью проведения ателье было: приобретение практического опыта в изучении и применении дифференциации и индивидуализации в преподавании – обучении и оценивании на уроках информатики. В ателье приняли участие преподаватели гимназий и…

Citeste articolul →
Aplicarea programului educațional ”Drumul spre casă”

În perioada 29-30  noiembrie 2017 în incinta  Liceului  Teoretic ”B.P. Hasdeu” s-a desfășurat stagiul de instruire: aplicarea programului ”Drumul spre casă”. La această  activitate au participat  acelaș grup  de învățători ai  claselor primare  care  în  anul  de studii 2015-2016  au participat   la  stagiul   de formare  în domeniul  organizării activităților cu părinții și dezvoltarea  competențelor  parentale,…

Citeste articolul →
На пути к профессиональному успеху

Повышение квалификации педагогических кадров является необходимым условием развития как системы образования, так и страны в целом. Именно в учебном заведении происходит интеллектуальное и нравственное формирование молодежи. Курсы повышения квалификации готовят учителя к формированию личности учащегося, расширяют границы познания, подталкивают педагога к постоянному росту и самосовершенствованию. В рамках партнёрства УОМС мун. Бэлць Республики Молдова с Департаментом…

Citeste articolul →
Atelier de lucru pentru cadrele didactice de sprijin din Instituțiile de Educație Timpurie ”DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DE SPRIJIN ÎN ASISTENȚA COPIILOR CU TULBURĂRI EMOȚIONALE ȘI DE COMPORTAMENT”

În data de 27 noiembrie 2017, Serviciul de asistență psihopedagică a organizat și desfășurat Atelierul de lucru pentru cadrele didactice din Instituțiile de Educație timpurie -”Dezvoltarea competențelor profesionale ale Cadrelor didactice de sprijin în asistența copiilor cu tulburări emoționale și de comportament”. În cadrul atelierului, specialiștii și-au propus ca obiective de a cunoaște conceptul, cauzele…

Citeste articolul →
Gala bunelor practici în domeniul tineret, ediția 2017

Pe data de 20 noiembrie 2017, în incinta Centrului de Cultură și Tineret mun. Bălți s-a desfășurat Gala bunelor practici în domeniul tineret, ediția 2017. Evenimentul a avut drept scop încurajarea participării tinerilor în viața socială și culturală a municipiului Bălți. La ceremonie au participat șeful secției Tineret și Sport din cadrul DÎTS,dl. Iu. Dmitracov,…

Citeste articolul →
back to top