AVIZ

AVIZ

 

            Liceul Teoretic „George Coșbuc” mun. Bălți din data de 05.09.2022 anunță concurs pentru ocuparea postului vacant de director adjunct pentru activitatea didactică– 0,5 unități.

La concurs pot participa:

 • cetățeni ai Republicii Moldova
 • cu studii superioare universitare
 • cu vechimea în activitatea didactică de cel puțin 3 ani
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani
 • cunoaște limba română
 • este apt din punct de vedre medical (fizic și neuropsihic), pentru exercitarea funcției
 • nu are antecedente penale
 • nu a fost concediat/ă în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. (l,n) din CM al RM

Acte prezentate Comisiei de concurs:

 • cererea de participare la concurs
 • copia actului de identitate
 • copia/copiile actului/actelor de studii
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului
 • curriculuim vitae
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere
 • candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și /sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.
 • Cuprinsul dosarului va fi prezentat în două exemplare

Informații suplimentare:

Liceul Teoretic „George Coșbuc” mun. Bălți, bul. bul. Larisa 3

Tel.023166016

 

Candidații urmează să depună dosarul de concurs personal sau prin reprezentant la Liceul Teoretic „George Coșbuc” mun.Bălți, bul. Larisa 3, tel. 023166016

Data limită de depunere a dosarului 05.10. 2022, ora 17.00

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

back to top