AVIZ

În conformitate cu prevederile Regulamentului «cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general» aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015 și anume 62 subpct.(1) subpct.(2), Gimnaziul nr.14 mun.Bălți anunță din data de 06.09.2018 concurs pentru ocuparea postului vacant de director adjunct pe 0,5 unităţi după cum urmează:

1.Gimnaziul nr.14

În conformitate cu pct.14, pct 15 al Regulamentului,la funcția de director adjunct al instituțiilor de învățământ poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

1.deține cetățenia Republicii Moldova;

2.are studii superioare universitare;

3.are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

4.la data expirării termenului de depunere a dosarelor,nu a împlinit vârsta de 65 ani;

5.cunoaște limba română(pentru angajare în instituțiile unde limba de predare este alta decât  română-cunoaște limba română la nivel de comunicare);

6.este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

7.nu are antecedente penale;

8.nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l),m) și n) din Codul muncii.

În conformitate  cu pct.16 al Regulamentului, candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct al instituției de învățământ depun personal sau prin reprezentant,prin poștă sau prin e-mail,în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicației anunțului,dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

– cererea de perticipare la concurs,al cărei model este specificat în anexa nr.1 în prezentul

 Regulament;

– copia actului de identitate;

– copia/copiile actului/actelor de studii,

– copia carnetului de muncă;

– curriculum vitae,al cărui model este specificat în anexa nr.2 în prezentul Regulament;

– certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropshic ,pentru executarea funcției;

– cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

– candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirm gradul didactic/managerial; recomandări,copii ale actelor care atestă formarea continua,performanțele  profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/international etc.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct cu unitatea 0,5 la instituția de învățământ sus nominalizată urmează să depună dosarul de concurs personal sau prin reprezentant la Gimnaziul nr.14 mun.Bălți, persoana de contact responsabilă de oferirea informației suplimentare și primirea actelor –Angela Gariuc, director, tel.0231 7 30 87, blsc847014@yahoo.com

Data limită de depunere a dosarului 05.10.2018

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

back to top