A V I Z

În conformitate cu prevederile Regulamentului ”Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015 Școala Primară ”Spiridon Vangheli” , nr.21 din m.Bălţi anunţă din data de 02.07.2018  prelungirea concursului pentru ocuparea postului vacant de director  adjunct pentru instruire după cum urmează:

– director adjunct pentru instruire – 0,5 unități.

În conformitate cu pct.14 şi 15 al Regulamentului, la funcția de director adjunct pentru instruire al instituțiilor de învățământ poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2. Are studii superioare universitare;

3. Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

5. Cunoaşte limba română (pentru angajare în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare);

6. Este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

7. Nu are antecedente penale;

8. Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

În conformitate cu pct.16 al Regulamentului, candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al instituţiei de învățământ depun personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail pînă la data de 13.07.2018, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

– cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 în prezentul Regulament;

– copia actului de identitate;

– copia/copiile actului/actelor de studii;

– copia carnetului de muncă;

– curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 în prezentul Regulament;

– certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

– cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

Data limită de depunere a dosarului 13.07.2018

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

back to top