A V I Z

În conformitate cu prevederile Regulamentului „Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23.03.2015 Instituția Publică Gimnaziul nr. 19, satul Elizaveta, municipiul Bălți anunță din data de 02 iulie 2018 prelungirea concursului pentru ocuparea postului vacant de director adjunct pentru instruire și educație.

În conformitate cu pct. 14 și 15 al Regulamentului, la funcția de director adjunct pentru instruire poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

1. Deține cetățenia Republicii Moldova;

2. Are studii superioare universitare;

3. Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

5. Cunoaşte limba română (pentru angajare în instituţiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare);

6. Este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

7. Nu are antecedente penale;

8. Nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

În conformitate cu pct.16 al Regulamentului, candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

– cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 în prezentul Regulament;

– copia actului de identitate;

– copia/copiile actelor de studii;

– curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr. 2 în prezentul Regulament;

– certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

– cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

– candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial; recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct la instituția de învățămînt sus nominalizată urmează să depună dosarul de concurs personal sau prin reprezentant la directorul Gimnaziul nr. 19, satul Elizaveta, municipiul Bălți, persoana de contact responsabilă de oferirea informației suplimentare și primirea actelor – dl. Mărcauțan Valeriu, director, tel. 0231/68281, blscsm19@yandex.ru.

Data limită de depunere a dosarului este 31 iulie 2018.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

back to top