DÎTS

„Scopul nostru este de a pregăti oamenii pentru o viaţă activă prin educaţie.

Cu tradiţie în coordonarea activităţii educaţionale, DÎTS a municipiului Bălți va fi alături de fiecare instituție de învăţământ, considerând acest parteneriat esenţial pentru dezvoltarea sistemului educaţional bălțean.

Parteneriatul educațional reprezintă astăzi nu o inovare, ci o realitate a sistemului de învățământ și presupune realizarea unei colaborări în scopul îmbunătățirii activității educaționale.  Să nu uităm că şcoala de azi se vrea deschisă, ancorată în realitate, aproape de Cel ce învaţă. Şi doar implicarea sinceră a tuturor – elevi, părinţi, cadre didactice, autorităţi, comunitate – face posibilă realizarea acestei aspiraţii. Doar împreună vom asigura o educație de calitate!

Noutăți

Acte normative

DÎTS

Ordinul DÎTS nr. 219 din 15.05.2018 „cu privire la rapoartele de activitate ale instituţiilor de învăţământ general pentru a.s. 2017-2018”

Ordinul DÎTS nr. 235 din 25.05.2018 „cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2018”

Ordinul DÎTS nr. 237 din 25.05.2018 „cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor de Bacalaureat, sesiunea 2018”

Ordinul DÎTS nr. 351 din 21.06.2018 „cu privire la aprobarea Comisiilor Municipale de Evaluare a contestaţiilor, sesiunea 2018”

Ordinul DÎTS nr. 363 din 29.06.2018 „cu privire la admiterea în învăţământul liceal, a.s. 2018-2019”

Ordinul DÎTS nr. 364 din 12.07.2018 „cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor de Bacalaureat, sesiunea suplimentară 2018”

Ordinul DÎTS nr. 392 din 15.08.2018 „cu privire la organizarea și desfășurarea Conferinței pedagogice – 2018 în mun. Bălți”

Ordinul DÎTS nr. 407 din 03.09.2018 „cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunii privind managementul temelor pentru acasă”

Ordinul DÎTS nr. 408 din 04.09.2018 „cu privire la instituirea comisiei de verificare a schemelor de încadrare a personalului”

Ordinul DÎTS nr. 410 din 06.09.2018 „cu privire la limitarea şi stoparea răspândirii rujeolei”

Ordinul DÎTS nr. 423 din 25.09.2018 „cu privire la organizarea şi desfăşurarea lucrării diagnostice de control la l.rusă”

Ordinul DÎTS nr. 424 din 11.09.2018 „cu privire la interzicearea colectărilor ilicite de bani”

Acte normative MEC

Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării  nr. 581 din 23.06.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general (anexa 1) și a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general (anexa2).

Scr.MECCnr03_1_09_3094 din 13.0918 Vaccinare

Scrisoarea MECC nr. 03/1-09/3094 din 13.09.2018 “cu privire la obligativitatea vaccinării”

Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal, aprobată prin ordinul ministrului nr.454 din 07 iunie 2017

REGULAMENTUL privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar şi secundar

Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea consiliului de administrație al instituției de învățământ general

Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor

Standardele minime de dotare a institutiilor de educatie timpurie ( RO,RU )

Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa I    (RU)

Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa II   (RU)

Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa III  (RU)

Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa IV

Evaluarea criterială prin descriptori în invățământul primar clasa I, Ghid metodologic    (RU)

Evaluarea criterială prin descriptori în invățământul primar clasa II, Ghid metodologic   (RU)

Evaluarea criterială prin descriptori în invățământul primar clasa III, Ghid metodologic  (RU)

Instrucțiunea privind evaluarea și dezlovtzrea elevului din învățământul primar și secundar general

Regulamentul – tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică al instituției de învățământ general

Regulamentul – tip de orgnizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II

Regulamentul de evaluare și notare a rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățămîntul primar și secundar

Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățămîntul general

Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățămîntul general

Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţămînt general obligatoriu 

Ordinul de aprobare și Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu 

Ordinul de aprobare și Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului 

Ordinul de aprobare și Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația incluzivă 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului comunitar de dezvoltare timpurie a copiilor de 3-(6)7 ani  În limba rusă 

Regulamentul de organizare obligatorie a pregatirii copiilor pentru scoala de virsta de 5 ani  Ordin nr. 07 din 04 ianuarie 2011 

Dispoziția cu privire la organizarea deplasărilor grupurilor de elevi peste hotarele republicii 

Ordinul privind aprobarea și Regulamentul-cadru de organizare și funcfionare a consiliului de administrate din institutiile de invafamint general 

Repere metodologice privind activitatea psihopedagogului în instituțiile de învățământ general

Repere metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general

Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţămînt general obligatoriu  Anexele 1 și 2 

Regulamentul de asigurare a securității datelor cu caracter personal prelucrate de către Ministerul Educației în procesul de utilizare a Sistemului de cartografiere a școlilor, gimnaziilor și liceelor 

Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit  Ordin nr. 798 din 11 iulie 2014 

Ordin nr. 972 din  12.12.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor 

metodologia_cl._4anexa_ord._nr.44_din_23.01.2018

reg_bac_rom_mo_2018

reg_bac_rus_mo_2018

reg_gim_rom_mo_2018

reg_gim_rus_mo_2018

Achiziții publice

Transparență

str. Independenței 1, Bălți
cab. 415, Anticameră
+373 231 22 307
dits.balti@gmail.com

Scrieți-ne

back to top