DÎTS

„Scopul nostru este de a pregăti oamenii pentru o viaţă activă prin educaţie.

Cu tradiţie în coordonarea activităţii educaţionale, DÎTS a municipiului Bălți va fi alături de fiecare instituție de învăţământ, considerând acest parteneriat esenţial pentru dezvoltarea sistemului educaţional bălțean.

Parteneriatul educațional reprezintă astăzi nu o inovare, ci o realitate a sistemului de învățământ și presupune realizarea unei colaborări în scopul îmbunătățirii activității educaționale.  Să nu uităm că şcoala de azi se vrea deschisă, ancorată în realitate, aproape de Cel ce învaţă. Şi doar implicarea sinceră a tuturor – elevi, părinţi, cadre didactice, autorităţi, comunitate – face posibilă realizarea acestei aspiraţii. Doar împreună vom asigura o educație de calitate!

În calitate de șef al DÎTS, vă asigur de întreaga disponibilitate de a dezvolta acest parteneriat pe principii solide de management strategic, planificare şi comunicare pentru creşterea calităţii învăţământului în municipiul Bălți.”

Tatiana Dubițkaia,

Șef DÎTS

Noutăți

Cadrul legislativ

DÎTS

Ordinul DÎTS nr. 219 din 15.05.2018 „cu privire la rapoartele de activitate ale instituţiilor de învăţământ general pentru a.s. 2017-2018”

Ordinul DÎTS nr. 235 din 25.05.2018 „cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2018”

Ordinul DÎTS nr. 237 din 25.05.2018 „cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor de Bacalaureat, sesiunea 2018”

Ordinul DÎTS nr. 351 din 21.06.2018 „cu privire la aprobarea Comisiilor Municipale de Evaluare a contestaţiilor, sesiunea 2018”

Ordinul DÎTS nr. 363 din 29.06.2018 „cu privire la admiterea în învăţământul liceal, a.s. 2018-2019”

Ordinul DÎTS nr. 364 din 12.07.2018 „cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor de Bacalaureat, sesiunea suplimentară 2018”

Ordinul DÎTS nr. 392 din 15.08.2018 „cu privire la organizarea și desfășurarea Conferinței pedagogice – 2018 în mun. Bălți”

Ordinul DÎTS nr. 407 din 03.09.2018 „cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunii privind managementul temelor pentru acasă”

Ordinul DÎTS nr. 408 din 04.09.2018 „cu privire la instituirea comisiei de verificare a schemelor de încadrare a personalului”

Ordinul DÎTS nr. 410 din 06.09.2018 „cu privire la limitarea şi stoparea răspândirii rujeolei”

Ordinul DÎTS nr. 423 din 25.09.2018 „cu privire la organizarea şi desfăşurarea lucrării diagnostice de control la l.rusă”

Ordinul DÎTS nr. 424 din 11.09.2018 „cu privire la interzicearea colectărilor ilicite de bani”

Ordine MECC

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2018-2019

Scr.MECCnr03_1_09_3094 din 13.0918 Vaccinare

Ordin nr. 1249 din 22 august 2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal

Ordin nr. 965 din 22 iunie 2018, Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului educațional în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal

Ordin nr. 975 din 25 iunie 2018, Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2018

Ordin nr. 897 din 12 iunie 2018, Cu privire la aprobarea modificărilor și completarilor Nomencaltorului tipurilor de documentație școlară și a Metodologiei de repartizare a timpului de munca a personalului didactic din instituțiile de învățământ general 

Ordin nr. 397 din 29.03.2018, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2018-2019

Ordin nr. 353 din 23 marie 2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar

Ordin nr. 343 din 22 martie 2018, Cu privire la aprobarea Instrucţiunii de aplicare în educaţia timpurie a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului

Ordin nr. 256 din 13 martie 2018, Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2018-2019

Ordin nr. 209 din 27 02 2018, Cu privire la aprobarea reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general

Ordin nr. 212 din 27 02 2018, Cu privire la aprobarea reperelor metodologice privind activitatea psihopedagogului în instituțiile de învățământ general

Ordin nr. 634 din 28 decembrie 2017, Cu privire la aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământ general și a Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general

Ordin nr. 253 din 11 octombrie 2017, Cu privire la aprobarea Standardelor minime de dotare a institutiilor de educatie timpurie

Ordin nr. 108 din 02 februarie 2018, Cu privire la Programul activităților extrașcolare în învățământul secundar general pentru anul 2018

Ordin nr. 02 din 02 ianuarie 2018, Cu privire la aprobarea reperelor metodologice privind activitatea psihologului în instituțiile de învățământ 

Ordin nr. 01 din 02 ianuarie 2018, Cu privire la aprobarea reperelor metodologice privind activitatea logopedului în instituțiile de învățământ 

Scrisoarea MECC nr. 03/1-09/3094 din 13.09.2018 “cu privire la obligativitatea vaccinării”

Regulamente

Codul Educației.ro Codul Educației.en 

Standardele minime de dotare a institutiilor de educatie timpurie ( RO,RU )

Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa I    (RU)

Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa II   (RU)

Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa III  (RU)

Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa IV

Evaluarea criterială prin descriptori în invățământul primar clasa I, Ghid metodologic    (RU)

Evaluarea criterială prin descriptori în invățământul primar clasa II, Ghid metodologic   (RU)

Evaluarea criterială prin descriptori în invățământul primar clasa III, Ghid metodologic  (RU)

Instrucțiunea privind evaluarea și dezlovtzrea elevului din învățământul primar și secundar general

Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal

Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit (Ordin anexat)

Regulamentul – tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică al instituției de învățământ general

Regulamentul – tip de orgnizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II

Regulamentul de evaluare și notare a rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățămîntul primar și secundar

Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățămîntul general

Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățămîntul general

Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţămînt general obligatoriu 

Ordinul de aprobare și Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu 

Ordinul de aprobare și Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului 

Ordinul de aprobare și Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația incluzivă 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului comunitar de dezvoltare timpurie a copiilor de 3-(6)7 ani  În limba rusă 

Regulamentul de organizare obligatorie a pregatirii copiilor pentru scoala de virsta de 5 ani  Ordin nr. 07 din 04 ianuarie 2011 

Dispoziția cu privire la organizarea deplasărilor grupurilor de elevi peste hotarele republicii 

Ordinul privind aprobarea și Regulamentul-cadru de organizare și funcfionare a consiliului de administrate din institutiile de invafamint general 

Repere metodologice privind activitatea psihopedagogului în instituțiile de învățământ general

Repere metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general

Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţămînt general obligatoriu  Anexele 1 și 2 

Regulamentul de asigurare a securității datelor cu caracter personal prelucrate de către Ministerul Educației în procesul de utilizare a Sistemului de cartografiere a școlilor, gimnaziilor și liceelor 

Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit  Ordin nr. 798 din 11 iulie 2014 

Ordin nr. 972 din  12.12.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor 

metodologia_cl._4anexa_ord._nr.44_din_23.01.2018

reg_bac_rom_mo_2018

reg_bac_rus_mo_2018

reg_gim_rom_mo_2018

reg_gim_rus_mo_2018

Achiziții publice

Acord de asociere DÎTS şi IPLT "N. Gogol"
Achiziții publice
Direcția Învăţămînt, Tineret şi Sport, Bălți

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport mun. Bălţi informează despre petrecerea concursului de achiziționarea: pieselor auto pentru Serviciul de deservire administrativă centralizată al Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți .

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport mun. Bălţi  informează despre petrecerea concursului de achiziționarea: pieselor auto pentru Serviciul de deservire administrativă centralizată al Direcției Învățămînt, Tineret

CITEȘTE ARTICOLUL »
Acord de asociere DÎTS şi IPLT "N. Gogol"
Achiziții publice
Direcția Învăţămînt, Tineret şi Sport, Bălți

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport mun. Bălţi informează despre petrecerea concursului de achiziționarea: serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a încăperilor în instituțiile subordonate DÎTS mun. Bălți

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport mun. Bălţi  informează despre petrecerea concursului de achiziționarea: serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a încăperilor în instituțiile subordonate DÎTS

CITEȘTE ARTICOLUL »

Rapoarte

Rapoarte anuale Bălți, 2018
Rapoarte
Secția Învățămînt Preșcolar, Primar, Gimnazial și Liceal

Rapoarte anuale Bălți, 2018

CCC_Bălţi_raport 2017-2018 Gimnaziul A.I. Cuza_Bălţi_raport 2017-2018 Gimnaziul nr. 2_ Balti_ raport 2017-2018 Gimnaziul nr. 3_Bălţi_raport 2017-2018 Gimnaziul nr. 4_ Balti_ raport 2017-2018 Gimnaziul nr. 6_Bălţi_raport
CITEȘTE ARTICOLUL »
Rapoarte instituții preșcolare Bălți, 2018
Rapoarte
Direcția Învăţămînt, Tineret şi Sport, Bălți

Rapoarte instituții preșcolare Bălți, 2018

gr.1_Bălţi_raport 2017-2018 gr.2_Bălţi_raport 2017-2018 gr.3_Bălţi_raport 2017-2018 gr.4_Bălţi_raport 2017-2018 creșa 5_Bălţi_raport 2017-2018 gr.7_Bălţi_raport 2017-2018 gr.10_Bălţi_raport 2017-2018 gr.11 s.Elizaveta_Bălţi_raport 2017-2018 gr.12_Bălţi_raport 2017-2018 gr.13_Bălţi_raport 2017-2018 gr.15_Bălţi_raport 2017-2018 gr.16_Bălţi_raport
CITEȘTE ARTICOLUL »
str. Independenței 1, Bălți
cab. 415, Anticameră
+373 231 22 307
dits.balti@gmail.com

Scrieți-ne

back to top