Vă informăm că  Ministerul Educației a plasat la Transparența decizională, pe Particip.gov.md, pentru discuții publice

"PROIECTUL REFORMA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN MOLDOVA: DEZVOLTAREA UNIU SISTEM NOU DE SALARIZARE PENTRU CADRELE MANAGERIALE ȘI DIDACTICE DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL (format normal)"

Documentul poate fi accesat de pe adresa : Anexa , Raport

Ministerul Educației a decis să publice repetat la rubrica Transparență decizională Proiectul Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie, pentru ca părinții să își expună opinia privind durata vacanței de vară în grădinițe. Membrii societății civile pot înainta propuneri pe marginea documentului în următoarele 15 zile.

Citește mai departe...

În contextul Memorandumului de colaborare între Primăria mun. Bălți și Administrația  districtului de Vest al orașului Moscova și la invitația Departamentului Educație, or. Moscova, managerii instituțiilor de învățămînt preuniversitar din mun. Bălți și alte localități din Republica Moldova au efectuat o vizită de lucru în orașul Moscova, în perioada 12-18 martie 2017.

            Managerii au avut oportunitatea să facă cunoștință cu procesul de organizare și dezvoltare a sistemului educațional al orașului Moscova.

Citește mai departe...